Legalność

Informacje ogólne

Regulacje dotyczące posiadania urządzenia

Każdy kraj ma swoje unikalne regulacje dotyczące posiadania urządzeń ostrzegających przed działającymi urządzeniami pomiarowymi. W zależności od krajów, obywatel ma prawo lub nie ma prawa z korzystania lub nawet posiadania takich urządzeń.

W niektórych krajach używanie takich urządzeń jest całkowicie legalne.

Przed korzystaniem z urządzenia w poszczególnych krajach Europy, prosimy o zapoznanie się z panującymi przepisami. Ze względów bezpieczeństwa użytkownika, niektóre funkcje urządzenia zostały ograniczone - zależy to od wersji urządzenia, która mogła zostać zmodyfikowana aby spełnić przepisy obowiązujące w danym kraju.

Posiadanie urządzeń Stinger pod żadnym pozorem nie uprawnia do przekraczania dozwolonych limitów prędkości. Powiadomienia powinny służyć jako przypomnienie o możliwości popełnienia wykroczenia drogowego.